تهران
DSC_0336

ششمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
DSC_0466

پنجمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
DSC05936

چهارمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
۳

سومین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
DSC09146

دومین دوره گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

Apchen
karfarma3

اولین دوره گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

Apchen
۵۳۹ae9434274fcaedab8deb6007ffb6b_M

مراسم شام پایان سال ۱۳۹۴ انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
۱ ۲ ۳ ۴ ۵