تهران
iPhone X-XS – ۲-۶

آغاز همکاری انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران با شرکت گروه نامور دوام مهر

Future

فراخوان شرکت در مسابقه آینده

writer
۲۷۳۷۱۵۵_۵۶۵

فراخوان ارسال مقاله

writer
۱-۶۹۵×۶۳۸

فراخوان جذب نیرو در زمینه بازاریابی و تبلیغات حوزه رسانه

writer
۲

رویداد رسانه استارتاپی برگزار شد!

writer
۲-۱

حمایت و حضور انجمن در برگزاری رویداد دانشجوی استارتاپی

writer
aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59_M

هم اندیشی

Apchen
۱ ۲ ۳ ۴ ۵