تهران
۲

رویداد رسانه استارتاپی برگزار شد!

writer
۲-۱

حمایت و حضور انجمن در برگزاری رویداد دانشجوی استارتاپی

writer
aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59_M

هم اندیشی

Apchen
DSC_0336

ششمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
DSC_0466

پنجمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
DSC05936

چهارمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
۳

سومین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
۱ ۲ ۳ ۴ ۵