تهران

توسعه حرفه ای

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی با در نظر گرفتن اهداف زیر:

 

۱- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۲- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در کلیه امور مهندسی شیمی.
۳- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فن آوری جدید در رشته‌های مرتبط.
۴- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و بهره گیری از منابع طبیعی (نفت و گاز، سلولزی، معدنی، آب و هوا) به منظور دستیابی به توسعه‌ی پایدار.
۵- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات انبوه بخش صنایع شیمیایی.
۶- تلاش برای استفاده بهینه از منابع و ذخایر کشور.
۷- تلاش برای ارائه‌ی طریق استفاده مناسب از تأسیسات و تجهیزات صنایع شیمیایی، معدنی، دارویی، غذایی، نفت و گاز و پتروشیمی.
۸- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسان شیمی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
۹- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای اعضای سازمان.
۱۰- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه‌ای مهندسان شیمی بهره مند می‌شوند.
۱۱- تلاش در جهت ایجاد انجام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلین در بخش مهندسی شیمی با دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی.
۱۲- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور مهندسی شیمی.
۱۳- حمایت از تشکل‌های صنفی و تولیدی بخش.
۱۴- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسان شیمی
۱۵- کمک به صدور خدمات تخصصی مهندسی شیمی به خارج از کشور.
۱۶- تلاش برای ارتقاء سطح زندگی و امور رفاهی مردم با تولید مواد شیمیایی با ارزش افزوده بالا.

در جهت تصویب قانون نظام مهندسی پلیمر و شیمی همت گماشته است.

همچنین، این انجمن در راستای توسعه‌ی حرفه‌ای فعالان صنف مهندسین پلیمر و شیمی به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، تغییرات سر فصل دروس آموزشی دانشگاه‌ها، برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه، چاپ کتاب‌های کاربردی در صنعت، چاپ مجله، ایجاد پایگاه داده حوزه‌ی مهندسی پلیمر و شیمی، انعقاد تفاهم نامه با سایر انجمن‌ها وشهرک‌های صنعتی در جهت ارتباط هرچه بیشتر فعالان این صنف برای تبدیل شدن به نهادی قدرتمند و تأثیرگذار در تصمیمات مسئولان دولتی تلاش می‌نماید.