تهران

استراتژی و چشم انداز

استراتژی و چشم انداز

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

نیاز به یک تشکل صنفی منسجم و مقتدر با توجه به گسترش عملکرد این رشته از سال‌ها قبل احساس می‌شد. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی ایران در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه‌ انجمن‌های صنفی و کانون‌های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مهندسین این حوزه که خود متضمن حفظ منافع جامعه است، تشکیل شده است. هیات موسس انجمن از سال ۱۳۸۵ با حضور تعدادی از پیشکسوتان و دست اندرکاران شکل گرفت و در نهایت انجمن در اسفند ماه سال ۱۳۸۷ به شماره ثبت ۱۲۳۰۰ مندرج در روزنامه رسمی کشور اعلام موجودیت نمود.

اهداف انجمن

۱- ایجاد نظام مهندسی پلیمر و شیمی ایران؛
۲- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا؛
۳- ارائه نظرات مشورتی به اعضا در قالب ایجاد اتاقهای فکر؛
۴- کوشش در جهت ارتقای مهارت کارکنان شاغل در حوزه مهندسی پلیمر و شیمی؛
۵- کمک در جهت ارتقاء تکنولوژیکی صنایع مرتبط؛
۶- کوشش در جهت ارتقای بهره‌وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری و تکنولوژی در سطح صنعت مهندسی پلیمر و شیمی؛
۷- تهیه بانک اطلاعات صنعت پلیمر و شیمی کشور به منظور بررسی و شناخت مشکلات و ارائه‌ی راه حل؛
۸- برنامه‌یزی برای تامین نیازهای آموزشی و توسعه و گسترش فعالیت‌های مرتبط با بخش پلیمر و شیمی؛
۹- ایجاد ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی؛
۱۰- همکاری و برقراری تفاهم‌نامه با انجمن‌های مرتبط و معتبر خارج از کشور؛
۱۱- ایجاد ارتباط مابین مراکز صنعتی و سازمانهای دولتی به منظور بیان پیشنهادات و نظرات و درخواستهای خود؛
۱۲- ایجاد هم اندیشی‌ها و میزگردهای مرتبط با صنعت مهندسی شیمی و پلیمر.