تهران

ارزیابی های علمی و فنی

ارزیابی مستقل

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی با بیش از ۳۰۰ عضو حقیقی و حقوقی و تعامل عمیق با شرکتهای دانش بنیان (بیش از ۴۰۰ شرکت دانش بنیان) و اساتید دانشگاه فراهم کننده داوریها و ارزیابی‌های علمی-فنی مستقل برای عوامل دولتی و شرکتهای خصوصی می‌باشد. خدمات ارزیابی انجمن مستقل، بی‌طرف، جامع و دقیق در تمامی حوزه‌های مهندسی شیمی و پلیمر شامل بررسی تکنولوژیهای تولید، دانش فنی‌ها، خطوط تولید، نیروهای انسانی و غیره می‌باشد. برای این منظور انجمن:

افراد متخصص موضوع مورد ارزیابی را شناسایی و ارزشیابی می‌کند؛
کارگروهی بی‌طرف و منصف از افراد متخصص انتخاب شده تشکیل می‌دهد؛
به عنوان تسهیل کننده فرآیند ارزیابی اقدام می‌کند؛
گزارش کامل و جامعی از نتایح ارزیابی در زمان و فرمت مناسب ارائه می‌کند؛
اعتمادسازی مناسب برای سازمانها و عموم جامعه به منظور جلوگیری از پنهان کردن اطلاعات واقعی و ارائه آمارهای غلط.

فرآیند ارزیابی به شرح زیر می‌باشد:

تعیین مراحل و اولویتهای ارزیابی؛
خلاصه‌سازی و جمع بندی گزارشات ارائه شده توسط کارگروه تخصصی؛
ارائه پیشنهادات جهت اصلاحات و حفظ محرمانگی اطلاعات
فراهم کردن اطلاعات برای تعیین اولویتهای پروژه و اختصاص مناسب منابع به آن
ارائه راهکارهای جایگزین و فرضیات درنظر گرفته شده برای آنها
بررسی فرضیات در نظر گرفته شده و ارزیابی تاثیر آنها در نتایج نهایی پروژه
همچنین انجمن برای تسریع فرآیند ارزیابی همواره از افرادی که در ارزیابی طرحها مشارکت می‌کنند استقبال می‌کند. شرکت در کارگروه‌های تخصصی ارزیابی مستقل انجمن ادای دین به جامعه مهندسی شیمی و پلیمر بوده و به عنوان یک عضو متخصص این کارگروه‌ها، شما از مزایای زیر برخوردار خواهی شد:
آموزش: همواره با موارد جدید در زمینه تخصصی خود آشنا شوید و به روز باشید؛
تعامل با افراد صاحب نظر در حوزه تخصصی خود و ایجاد شبکه‌های تخصصی؛
رشد: ارتقای مهارتهای ارتباطی و تصمیم گیری در بحران؛
همکاری به عنوان عضو یک تیم برای ارتقای استانداردهای مهندسی شیمی و بهبود شرایط این جامعه مهندسی.
اعضای انجمن از دانشگاه‌ها، شرکتها خصوصی، سازمانهای دولتی متفاوت جمع شده‌اند تا شبکه‌ای از مهندسین شیمی و پلیمر با تفکر مشترک ارتقا این جامعه مهندسی تشکیل دهند. انجمن با برنامه‌ریزی‌های متفاوت همواره تلاش کرده است تا مکانی برای تبادل دانش و تخصص در حوزه مهندسی شیمی و پلیمر باشد و توسعه حرفه‌ای اعضای خود را به همراه داشته باشد؛ تلاش ما برای ارائه بهترین خدمات به اعضا، جامعه مهندسی شیمی و پلیمر و عموم است.