تهران
k

تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در حادثه‌ زلزله‌ کرمانشاه

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ضمن تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در حادثه‌ زلزله‌ کرمانشاه،از درگاه ایزد منان برای درگذشتگان علو درجات،برای بازماندگان صبرو شکیبایی،برای مجروحان شفای عاجل مسئلت ...
۵۰۷۰۶۴۶۴ – green business

50706464 - green business
انجمن پلیمر

۹۶۰۳۰۷-۱

قدرت با دیگران است نه بر دیگران

۳

راه کارهای برون رفت از بحران آب در صنایع نفت و گاز کشور …

سال‌هاست که در کشور بحث کمبود آب به طور جدی مطرح شده ولی به راه‌کارهای عملیاتی و اجرایی نمودن طرح‌های مصرف بهینه آب در بخش‌های کشاورزی که بیشترین مصرف آب ...