تهران
writer
M

فراخوان استخدام

انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر در نظر دارد جهت تکمیل کادر دفتری خود نسبت به استخدام یک نیروی تمام وقت اقدام نماید:   🔵 شرایط استخدام: ۱- فارغ التحصیل ...
۵۰۷۰۶۴۶۴ – green business

50706464 - green business
۱۳

پرتال جدید انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر ایران

از امروز 30 مهرماه 1396 پرتال خبر رسانی انجمن مهندسین پلمیر و شیمی ایران به راه افتاد www.apchen.com https://t.me/APCHENNEWS  
انجمن پلیمر

اخبار فوری