تهران
کد خبر:61591
پ

طراحی اصلاحیه بهینه‎سازی اتصالات خطوط لوله خروجی مخازن آغاجاری

اصلاحیه بهینه‎سازی اتصالات خطوط لوله خروجی مخازن موجود واحدهای بهره‎برداری شماره ٢ و٤ شرکت بهره‎برداری نفت و گاز آغاجاری، از سوی کارشناسان مهندسی تولید این شرکت طراحی و با همکاری اداره‌های بهره‎برداری، تعمیرات خطوط لوله و ترابری اجرایی و عملیاتی شد. به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب، با هدف افزایش […]

اصلاحیه بهینه‎سازی اتصالات خطوط لوله خروجی مخازن موجود واحدهای بهره‎برداری شماره ٢ و٤ شرکت بهره‎برداری نفت و گاز آغاجاری، از سوی کارشناسان مهندسی تولید این شرکت طراحی و با همکاری اداره‌های بهره‎برداری، تعمیرات خطوط لوله و ترابری اجرایی و عملیاتی شد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب، با هدف افزایش قابلیت مانورهای عملیاتی، به حداقل رساندن کاهش‎ تولید در مواقع خاص و حفظ تولید پایدار به‌منظور اهداف و دستورعمل‎های پدافند غیرعامل، طراحی اصلاحیه بهینه‎سازی اتصالات خطوط لوله خروجی مخازن موجود واحدهای بهره‎برداری شماره ٢ و ٤ شرکت بهره‎برداری نفت و گاز آغاجاری، از سوی کارشناسان مهندسی تولید این شرکت انجام و با همکاری اداره‌های بهره‎برداری، تعمیرات خطوط لوله و ترابری اجرایی و عملیاتی شد.

الیاسی‎نیا، رئیس مهندسی تولید شرکت بهره‎برداری نفت و گاز آغاجاری در این باره گفت: اتصالات خطوط لوله جریانی مخازن بهره‎برداری، آزمایش و گاززدای واحدهای یادشده، پیش از این به گونه‎ای بود که استفاده از مخازن گاززدا و آزمایش برای فرآورش مجزای نفت شیرین و نمکی واحد بهره‎برداری شماره ٢ آغاجاری در زمان تعمیرات ضروری یا دوره‎ای مخزن بهره‎برداری امکان‌پذیر نبود و در این شرایط تنها امکان تولید نفت نمکی یا غیرنمکی در این واحد وجود داشت که سبب کاهش قابل توجه در تولید نفت نمکی واحد به مقدار حداقل ۲۰ هزار بشکه در روز شده است.

وی ادامه داد: به‌منظور جلوگیری از توقف تولید به‌ویژه در حین تعمیرات ضروری، طرح بهینه‎سازی اتصالات خطوط لوله خروجی مخازن یاد شده در دستور کار مهندسی تولید قرار گرفت و شماتیک اصلاحیه‎ای به این منظور از سوی کارشناسان مهندسی تولید طراحی و برای اجرا به ادارات عملیاتی ارائه شد و با همت ادارات بازرسی فنی، نگهداری و تعمیرات خطوط لوله، ترابری و بهره‎برداری در حداقل زمان ممکن، کارهای اجرایی آن انجام شد و به بهره‎برداری رسید.

وی افزود: با اجرای این اصلاحیه هم‌اکنون آرایش مخازن ذخیره نفت این واحد به گونه‎ای شده است که با از سرویس خارج شدن هرکدام از سه مخزن یاد شده برای تعمیرات ضروری یا دوره‎ای، واحد فوق هیچگونه کاهشی در تولید نفت نمکی و شیرین نخواهد داشت و از حداقل ۲۰ هزار بشکه در روز کاهش تولید در دوره تعمیرات هر یک از این مخازن جلوگیری شده است؛ همچنین با اجرای اصلاحیه ارائه شده در واحد شماره ٤ آغاجاری از هرگونه کاهش تولید در زمان تعمیرات مخازن بهره‎برداری و آزمایش این واحد تولیدی جلوگیری شده است.