تهران
کد خبر:61122
پ

بایست‌های بودجه‌ریزی در شرایط تحریم‌

احتراما به استحضار میرساند فدراسیون صنعت نفت ایران با همکاری انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران اقدام به برگزاری نشستی تحت عنوان “بایست‌های بودجه‌ریزی در شرایط تحریم‌” نموده است. این نشست در تاریخ 7 بهمن ماه 1397 ساعت 9 الی 12 برگزار خواهد شد.  

احتراما به استحضار میرساند فدراسیون صنعت نفت ایران با همکاری انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران اقدام به برگزاری نشستی تحت عنوان “بایست‌های بودجه‌ریزی در شرایط تحریم‌” نموده است.

این نشست در تاریخ 7 بهمن ماه 1397 ساعت 9 الی 12 برگزار خواهد شد.