تهران
کد خبر:60663
پ

رعایت مسائل زیست محیطی باید در اولویت کاری مسئولین پتروشیمی ایلام قرار گیرد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: با توجه به نزدیکی واحد پتروشیمی به مراکز مسکونی، رعایت جوانب و مسائل زیست محیطی باید در اولویت سیاست کاری مسئولین مجتمع باشد تا هم چرخه تولید بچرخد و هم به مردم و محیط زیست منطقه آسیبی وارد نشود. به گزارش تابناک ایلام ؛ سید اسدالله هاشمی در این […]

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: با توجه به نزدیکی واحد پتروشیمی به مراکز مسکونی، رعایت جوانب و مسائل زیست محیطی باید در اولویت سیاست کاری مسئولین مجتمع باشد تا هم چرخه تولید بچرخد و هم به مردم و محیط زیست منطقه آسیبی وارد نشود.
به گزارش تابناک ایلام ؛ سید اسدالله هاشمی در این بازدید گفت: هرگونه نشت گاز H2S(سولفید هیدروژن) و یا سوزاندن آن در فلر بسیار خطرناک و ممنوع است و مسئولین مربوطه ملزم به کنترل و جمع آوری اصولی این گاز و پساب حاصل از فعالیت واحدهای SRU و اولفین هستند.
وی افزود: در صورت عدم رعایت استانداردهای محیط زیست، بر اساس قانون، اقدامات لازم به عمل می آید.
هاشمی ادامه داد: با توجه به نزدیکی واحد پتروشیمی به مراکز مسکونی، رعایت جوانب و مسائل زیست محیطی باید در اولویت سیاست کاری مسئولین مجتمع باشد تا هم چرخه تولید بچرخد و هم به مردم و محیط زیست منطقه آسیبی وارد نشود.
مدیر عامل پتروشیمی ایلام نیز در این بازدید گفت: در انجام پروژه های ساخت واحدهای SRU و اولفین از آخرین تکنولوژی روز دنیا استفاده گردیده و خروجی های هوا و پساب در حد استانداردهای محیط زیست هستند.
تقی پور در خصوص خروجی H2S تولیدی از SRU عنوان کرد: این گاز ترش با خلوص حدود 90درصد بعد از طی مراحل قانونی و رعایت جنبه های زیست محیطی جهت تولید گوگرد جامد از طریق خط لوله به پالایشگاه گاز ایلام منتقل می شود و در این پروژه، آخرین استانداردهای ایمنی به کار گرفته خواهد شد.