تهران
کد خبر:60634
پ

حریق دو واحد مسکونی در مجتمع پتروشیمی خراسان شمالی

به گزارش خمرکز خراسان شمالی به گزارش خبرنگار ما دو واحد در مجتمع مسکونی پتروشیمی خراسان در خیابان صداوسیمای بجنورد، در حال سوختن است. گفته شده تعدادی از افراد در طبقه چهارم گیرافتاده اند. نیروهای امدادی هم اکنون رسیده اند

به گزارش خمرکز خراسان شمالی به گزارش خبرنگار ما دو واحد در مجتمع مسکونی پتروشیمی خراسان در خیابان صداوسیمای بجنورد، در حال سوختن است. گفته شده تعدادی از افراد در طبقه چهارم گیرافتاده اند. نیروهای امدادی هم اکنون رسیده اند