تهران
کد خبر:58119
پ

پتروشیمی تبریز طیف کاملی از پلمیرها را تولید می‌کند

مدیر عامل پتروشیمی تبریز خبر داد:دارای ظرفیت ۸۸۰ هزار تنی هستیم و در حال حاضر ۴۴۰ هزار تن محصول ارائه می‌کنیم. درفشی ادامه داد: ۸۰ درصد شرکت‌های اروپایی خریدار محصولات پتروشیمی تبریز مشتریان ثابت ما هستند. در سه سال آتی ظرفیت مجتمع را به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و در پنج سال آینده […]

مدیر عامل پتروشیمی تبریز خبر داد:دارای ظرفیت ۸۸۰ هزار تنی هستیم و در حال حاضر ۴۴۰ هزار تن محصول ارائه می‌کنیم.

درفشی ادامه داد: ۸۰ درصد شرکت‌های اروپایی خریدار محصولات پتروشیمی تبریز مشتریان ثابت ما هستند.

در سه سال آتی ظرفیت مجتمع را به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و در پنج سال آینده به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌رسانیم.

تا اردیبهشت سال آینده به خط اتیلن متصل می‌شویم تا این ماده مستقیما وارد مجتمع شود.

روزانه یک هزار و ۲۰۰ تن محصول در مجتمع پتروشیمی تبریز بارگیری می‌شود.مدیر عامل پتروشیمی تبریز خبر داد:دارای ظرفیت ۸۸۰ هزار تنی هستیم و در حال حاضر ۴۴۰ هزار تن محصول ارائه می‌کنیم.

درفشی ادامه داد: ۸۰ درصد شرکت‌های اروپایی خریدار محصولات پتروشیمی تبریز مشتریان ثابت ما هستند.

در سه سال آتی ظرفیت مجتمع را به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و در پنج سال آینده به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌رسانیم.

تا اردیبهشت سال آینده به خط اتیلن متصل می‌شویم تا این ماده مستقیما وارد مجتمع شود.

روزانه یک هزار و ۲۰۰ تن محصول در مجتمع پتروشیمی تبریز بارگیری می‌شود.