تهران
کد خبر:58067
پ

تحریم بخش نفت و انرژی ایران امکان‌پذیر نیست

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا به این نتیجه رسیده است که تحریم نفت و انرژی ایران امکان‌پذیر نیست، گفت: معافیت هشت کشور از تحریم‌‌های ضد ایرانی آمریکا این موضوع را آشکار می‌کند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا به این نتیجه رسیده است که تحریم نفت و انرژی ایران امکان‌پذیر نیست، گفت: معافیت هشت کشور از تحریم‌‌های ضد ایرانی آمریکا این موضوع را آشکار می‌کند.