تهران
کد خبر:57998
پ

لایحه CFT دوباره در کمیسیون امنیت ملی بررسی می‌شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT گفت: این لایحه برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است. وی افزود: در اولین جلسه کمیسیون امنیت ملی یعنی یک‌شنبه دو هفته آینده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود این لایحه در […]

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT گفت: این لایحه برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است.
وی افزود: در اولین جلسه کمیسیون امنیت ملی یعنی یک‌شنبه دو هفته آینده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود این لایحه در دستورکار کمیسیون قرار می‌گیرد.