تهران
کد خبر:57880
پ

کاهش 34 درصدی و اردات نفت چین از ایران در ماه سپتامبر

بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک چین، چین خرید نفت از ایران در ماه سپتامبر را در مقایسه با ماه آگوست 34 درصد کاهش داده است. از طرف دیگر این کشور نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته واردات نفت از آمریکا را دو برابر کرده است. سپنوپک بیشترین نفت وارداتی چین از آمریکا را به […]

بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک چین، چین خرید نفت از ایران در ماه سپتامبر را در مقایسه با ماه آگوست 34 درصد کاهش داده است. از طرف دیگر این کشور نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته واردات نفت از آمریکا را دو برابر کرده است.
سپنوپک بیشترین نفت وارداتی چین از آمریکا را به خود اختصاص داده و 80 درصد این نفت را وارد کرده است.