تهران
کد خبر:55203
پ

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست

همراهان همیشگی انجمن احتراما باعث افتخار است میزبان جنابعالی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست در روزهای دوشنبه لغایت چهارشنبه مورخ 2 الی 5 مهرماه 1397، در سالن 9-8، غرفه شماره 30، با نام انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران باشیم.  

همراهان همیشگی انجمن

احتراما باعث افتخار است میزبان جنابعالی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست در روزهای دوشنبه لغایت چهارشنبه

مورخ 2 الی 5 مهرماه 1397، در سالن 9-8، غرفه شماره 30، با نام انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران باشیم.