تهران
کد خبر:55203
پ

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست

همراهان همیشگی انجمن احتراما باعث افتخار است میزبان جنابعالی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست در روزهای دوشنبه لغایت چهارشنبه مورخ ۲ الی ۵ مهرماه ۱۳۹۷، در سالن ۹-۸، غرفه شماره ۳۰، با نام انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران باشیم.  

همراهان همیشگی انجمن

احتراما باعث افتخار است میزبان جنابعالی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست در روزهای دوشنبه لغایت چهارشنبه

مورخ ۲ الی ۵ مهرماه ۱۳۹۷، در سالن ۹-۸، غرفه شماره ۳۰، با نام انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران باشیم.