تهران
کد خبر:36705
پ

مجوز ۳ میلیارد دلار اوراق برای پرداخت بدهی های پیمانکاران نفت

    کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مجوز ۳ میلیارد دلار اوراق برای پرداخت بدهی های پیمانکاران نفت را تایید کرد.  کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، در تبصره ۵ این لایحه، مجوز ۳ میلیارد دلار اوراق برای پرداخت بدهی های پیمانکاران نفت را […]

 

 

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مجوز ۳ میلیارد دلار اوراق برای پرداخت بدهی های پیمانکاران نفت را تایید کرد.

 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، در تبصره ۵ این لایحه، مجوز ۳ میلیارد دلار اوراق برای پرداخت بدهی های پیمانکاران نفت را تایید کرد.

بر پایه این گزارش، وزارت  نفت  موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ریالی رسید شده، تسهیلات بانکی و متضامین سررسیده شده و همچنین باز پرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند.

همچنین شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.