تهران
کد خبر:34100
پ

دیدار دو جانبه ایران و مجارستان

وزیر نفت صبح امروز (دوشنبه، ۱۳ آذرماه) با میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان درباره گسترش روابط دو جانبه دو کشور در بخش انرژی گفتگو کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان

وزیر نفت صبح امروز (دوشنبه، ۱۳ آذرماه) با میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان درباره گسترش روابط دو جانبه دو کشور در بخش انرژی گفتگو کرد.

دیدار دو جانبه ایران و مجارستان 10
بیژن زنگنه، وزیر نفت

دیدار دو جانبه ایران و مجارستان 9
میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان

دیدار دو جانبه ایران و مجارستان 8
دیدار دو جانبه ایران و مجارستان 7

دیدار دو جانبه ایران و مجارستان 5
دیدار دو جانبه ایران و مجارستان 4
دیدار دو جانبه ایران و مجارستان 3
دیدار دو جانبه ایران و مجارستان 2
دیدار دو جانبه ایران و مجارستان 1