تهران
کد خبر:33534
پ

“جهان اقتصاد” در گفتگو با کارشناسان بررسی کرد: “تبعیت اقتصاد از همگرایی بهای نفت”