تهران
کد خبر:33245
پ

“خراسان” از افزایش ۲۰درصدی فوت بیماران گزارش داد: “۲۲۷ مرگ تنفسی در مشهد”