تهران
کد خبر:33057
پ

تکمیل زنجیره ارزش راهبردی برای اشتغال زایی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تکمیل زنجیره ارزش و تلاش برای توسعه صنایع پایین دستی باید به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: نیاز کمتر صنایع پایین دستی پتروشیمی به آب ،سرمایه گذاری کمتر و توزیع و گسترش اشتغال ناشی […]

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تکمیل زنجیره ارزش و تلاش برای توسعه صنایع پایین دستی باید به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: نیاز کمتر صنایع پایین دستی پتروشیمی به آب ،سرمایه گذاری کمتر و توزیع و گسترش اشتغال ناشی از تکمیل طرح های پایین دستی در تمامی استان ها از مزیت هایی است که می تواند اولویت صنایع تکمیلی و پائین دستی پتروشیمی باشد .
اسدالله قره خانی افزود: درطول سال های گذشته بخش بالادست پتروشیمی با اقبال و توجه بیشتری مواجه شده و صادرات محصولات پلیمری، متانول و کود اوره و چند محصول دیگر درصدر برنامه ریزی های تولید قرارداشته اما برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که علاوه بر بخش مادر و بالادست بخش های زیر مجموعه درمسیر تکمیل زنجیره ارزش نیز تقویت شوند .
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی به دلایل مختلف در گذشته با بی توجهی مواجه شده اند در حالی که اگر رونق واحدهای پایین دستی پتروشیمی بابرنامه ریزی های دقیق مورد توجه واقع شود نقش موثری در بهبود صادرات وافزایش ارزش افزوده این بخش دارد .
وی تصریح کرد: با توجه به وجود بازارهای مصرف در کشورهای همسایه ، صنایع پایین دستی می تواند بخش بزرگی از این بازارها را در اختیار بگیرد.
قره خانی عنوان کرد: صنایع پایین دستی پتروشیمی این امکان را دارند که درگستره بیشتری از سرزمین ایران توسعه یابند و با توجه به حضور صنایع بالا دستی دربسیاری از استان ها به ویژه در جنوب کشور و یا در مجتمع های تولیدی در مسیبر خط لوله اتیلن غرب این موضوع می تواند اشتغال ناشی از آن را در اغلب استان ها توزیع کند .
وی خاطرنشان کرد: درصنایع بزرگ تنها سرمایه گذاران بزرگ داخلی یا خارجی ورود پیدا می کنند و یکی از مزایای سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی این است که شرکت های کوچک و سرمایه گذاران خرد نیز می توانند به صورت انفرادی یا با مشارکت چندین شرکت به سرمایه گذاری اقدام کنند .
قره خانی اظهار کرد : صنعت پتروشیمی این فرصت را برای سازندگان تجهیزات صنعتی ایجاد می کند که بتوانند بخشی از نیازهای این صنعت را پاسخ دهند و این فرصت به عنوان مزیتی برای این صنعت مطرح است و اشتغال زایی را در این بخش فراهم می کند.
وی با بیان اینکه صنایع پایین دستی پتروشیمی آب بر نبوده و مصرف آنها زیاد نیست ،گفت : این ویژگی می تواند عاملی برای استقرار صنایع پایین دستی در بخش هایی از کشور باشد که آب چندانی ندارند و نیاز به اشتغال در آن ها نیز زیاد است .
وی تاکید کرد: همسو با تلاش برای جذب سرمایه گذاری های خارجی این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که با استفاده از سرمایه ایرانیان داخل کشور باید نسبت به توسعه و تکمیل واحدهای پایین دستی پتروشیمی اقدام کرد.