تهران
کد خبر:30768
پ

قدرت با دیگران است نه بر دیگران