تهران
کد خبر:29441
پ

نشست معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري ايران در بروكسل- ٨ و ٩ آذر