- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - http://www.apchen.com -

مینی کارگاه سناریوپردازی مسابقه آینده

«مینی کارگاه سناریوپردازی مسابقه آینده»

زمان: دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۸، خانه تشکل‌های اتاق تهران،
لینک ثبت نام:
https://evnd.co/GD9XK [۱]