- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - http://www.apchen.com -

توان داخلی‌ها و حمایت دولتی‌ها در صنعت نفت

* رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

دولت باید توجه کند که در این باره حساب خصولتی‌ها از بخش خصوصی جدا است. در نهایت این بخش می‌تواند با همکاری و هم‌افزایی توان ساخت داخل را افزایش دهند. نقاط قوت شرکت‌های داخلی را می‌توان در ۷ سرفصل مطرح کرد.
این سرفصل ها عبارتند از: نیروی کار متخصص، نگاه صرفه‌جویانه و بهره‌ور محور، قابلیت تحرک و تغییر پذیری بالا، قابلیت چانه زنی و مذاکرات برد-برد، تجربه و سوابق ملی و بین‌المللی، توان صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی، دسترسی به امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری که می‌تواند ۷۵ درصد نیاز صنعت نفت را تأمین کند.
اما در همین حال باید در برخی از بخش‌ها بهبود ایجاد شود. از جمله توان تأمین مالی و مقابله با بحران‌های ناگهانی، راهبردهای مبتنی بر هم افزایی و تجمیع توان داخلی، نیاز به حمایت دولت در مشارکت‌های بین‌المللی و پشتیبانی در بازارها.
به هر حال ایران کشوری است که موقعیت مناسب و مهمی از لحاظ ژئوپولتیک منطقه و امنیت انرژی جهان دارد. اکنون که تحریم‌ها فرصت ورود سرمایه خارجی و فناوری‌های روز دنیا را سخت کرده است، بخش خصوصی می‌تواند سرعت حرکت صنعت نفت را روی ریل توسعه افزایش دهد.