- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - http://www.apchen.com -

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

نشست خبری سید محمدرضا موسوی خواه، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران دیروز (دوشنبه یازدهم دی‌ماه) برگزار شد.

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

 

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

 سید محمدرضا موسوی خواه، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

 

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

امیر وکیل زاده، معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

 

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

علیرضا رجب پور، سرپرست بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

 

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی

 

نشست خبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی