- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - http://www.apchen.com -

پنجمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

مراسم افطاری ۹۵ انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۵ در هتل پارسیان اوین سالن کوه نور برگزار شد.
انجمن به روال سال های اخیر مراسم افطاری را با حضور اعضای حقیقی و حقوقی خود شامل مدیران ارشد صنایع بالادستی پتروشیمی و مدیران شرکت های بزرگ پتروشیمی و پلیمری به همراه اساتید برجسته دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و جمعی از دانشجویان برگزار کرد.