- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - http://www.apchen.com -

آبان ماه بخش خصوصی نفت میزبان هیات تجاری از بلژیک خواهد بود.

لیست شرکت‌های بلژیکی و حوزه فعالیت‌ آن‌ها و مجموعه‌های مورد هدف در ایران :

برای دریافت فرم ثبت نام و ملاقات باهیات تجاری لطفا روی کلمه ثبت نام [۱]کلیک فرمایید.