کدامیک از عوامل زیر را در بروز حادثه پتروشیمی بوعلی بیشتر موثر می دانید؟

اين نظرسنجي به پايان رسيده است


آمار:

اشتباه نیروی انسانی
18.2%  
ضعف اچ اس ای در صنعت پتروشیمی
72.7%  


  

 

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی   

                                               

          عضویت کانال انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی در تلگرام