تهران
کد خبر:47236
پ

هرگونه افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین ممنوع است

سازمان حمایت اعلام کرد: بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۴ آبان، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین ممنوع خواهد بود. سازمان حمایت مص%

سازمان حمایت اعلام کرد: بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۴ آبان، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین ممنوع خواهد بود.

هرگونه افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین ممنوع استسازمان حمایت مص%