تهران
aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59_M

هم اندیشی

Apchen
مراسم بزرگداشت دکتر علی اکبر انتظامی

مراسم بزرگداشت دکتر علی اکبر انتظامی

Apchen
DSC_0335

هفتمین گردهمایی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

Apchen
DSC_0336

ششمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
DSC_0466

پنجمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
DSC05936

چهارمین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
۳

سومین گردهمایی کارآفرینان برتر انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
1 2 3