تهران

قانون نظام مهندسی شیمی و پلیمر

 

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی:

سازمان نظام مهندسی شیمی و پلیمر جمهوری اسلامی ایران یک تشکل صنفی و تخصصی از اساتید، دانش آموختگان و کارشناسان بخش صنایع مهندسی شیمی و پلیمر است که وظیفه نظارت بر توسعه پایدار این بخشها را با تکیه بر تولید دانش بومی برگرفته از آخرین یافته‌های علمی جهانی و الگوی رشد و پیشرفت را بر عهده دارد.

 

 

بریده ای از قانون نظام مهندسی شیمی و پلیمر:

ماده ۱- تعاریف

۱٫ نظام مهندسی شیمی و پلیمر: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهای صنفی، مهندسی، حرفه‏ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین‏‌نامه‏‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردها در بخش صنایع مهندسی شیمی و پلیمر که برای رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
۲٫ تعریف عمومی واحد شیمیایی: هر واحد صنعتی که با استفاده از یک فرایند باعث تغییر در حالت، ترکیب یا خواص مواد اولیه و تولید محصول جدید می‌شود.
۳٫ فعالیت‌های مهندسی شیمی و پلیمر: شامل کلیه‌ مراحل تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر شامل مطالعات فنی و اقتصادی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی، طراحی مقدماتی، طراحی تفضیلی، ساخت تجهیزات صنایع شیمیایی و پلیمری و نصب و راه‌اندازی، عملیات بهره‌برداری و تولید، مستند و استانداردسازی فرآیندهای مهندسی شیمی و پلیمر، بازرسی فنی واردات و صادرات مواد شیمیایی-پلیمری و ملاحظات ایمنی و حفاظتی مربوطه است.
۴٫ نهادهای مرتبط: معاونت فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، سازمان‌ها و مؤسسات تابع آنها و سایر سازمان‌ها و مراکز مرتبط است.
۵٫ رشته‌های اصلی مهندسی شیمی و پلیمر: رشته‌های اصلی مهندسی شیمی شامل کلیه گرایش‌های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و مهندسی نفت مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
۶٫ حرفه‏‌های مهندسی شیمی و پلیمر: منظور حرفه‏های مهندسی، کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیت‌های مهندسی شیمی و پلیمر و سایر رشته‌های مرتبط است.
۷٫ رشته‌های مرتبط: منظور رشته‌های مرتبط با حرفه‌های مهندسی شیمی و پلیمر است که براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.
۸٫ سازمان: منظور سازمان نظام مهندسی شیمی و پلیمر جمهوری اسلامی ایران است.
۹٫ سازمان استان: منظور سازمان نظام مهندسی شیمی و پلیمر استان است.