تهران
صحبت-های-مهندس-زنگنه-در-مراسم-تودیع-و-معارفه-مدیرعامل-شرکت-ملی-پالایش-و-پخش-فرآورده-های-نفتی-ایران

صحبت های مهندس زنگنه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

Apchen
مهندس-زنگنه-با-وزیر-امور-خارجه-ازبکستان-دیدار-کرد

مهندس زنگنه با وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار کرد

Apchen
دیدار-وزیر-نفت-با-وزیر-زمین-و-امور-زیربنایی-و-حمل-و-نقل-کره-جنوبی

دیدار وزیر نفت با وزیر زمین و امور زیربنایی و حمل و نقل کره جنوبی

Apchen
توسعه-در-قشم-از-گورزین-تا-هنگام

توسعه در قشم؛ از گورزین تا هنگام

Apchen
سومین-کنگره-راهبردی-نفت-و-نیرو

سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو

Apchen