تهران

دوره اسپن پلیمر

اسپن پلیمر پلاس یکی از نرم افزارهای مربوط به رشته پلیمر و گرایش پلیمریزاسیون مهندسی پلیمر می باشد. این دوره آموزشی ظرف مدت ۲۴ ساعت طی ۴ هفته به تاریخ های ۷،۱۴،۲۱ اسفندماه ۹۳، ۲۰فروردین ۹۴ در دانشکده مهندسی پزشکی امیرکبیر با حمایت انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، برگزار گردید.

 

نام دوره شبیه سازی فرایندهای پلیمریزاسیون به کمک نرم افزار Aspen Polymers Plus

نام مدرس مهندس علی صافی نژاد
رشته تحصیلی دانشجوی دکترای مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون

مفاد دوره

• آموزس گام به گام انجام یک شبیه سازی در محیط Aspen Polymers Plus

o معرفی نرم افزار و قابلیت‌های آن
o شبیه سازی فرایند پلیمریزاسیون رادیکالی استایرن – اکریلونیتریل در شرایط محلولی
o آشنایی با مدل پلیمریزاسیون رادیکالی در نرم افزار Aspen Polymers Plus
o آشنایی با مدل راکتور CSTR در نرم افزار Aspen Polymers Plus

 

• شبیه سازی فرایند تولید پلی اتیلن سبک (Tubular Process)

o معرفی فرایندهای صنعتی تولید پلی اتیلن سبک
o آشنایی با مدل راکتورهای لوله‌ای در نرم افزار
o معرفی مدل خواص Sanchez-Lacombe
• شبیه سازی فرایند دوغابی تولید پلی اتیلن سنگین

o معرفی فرایندهای صنعتی تولید پلی اتیلن سنگین
o معرفی مدل Ziegler-Natta در نرم افزار Aspen
o شبیه سازی بخش سنتز فرایند Hostalen ACP برای تولید پلی اتیلن سنگین
• شبیه سازی فرایند تولید پلی کربنات (Interfacial Phosgenation)

o معرفی فرایندهای صنعتی تولید پلی کربنات
o معرفی مدل پلیمریزاسیون مرحله‌ای در نرم افزار Aspen
o شبیه سازی بخش سنتز فرایند پلی کربنات پتروشیمی خوزستان