تهران

اعضاء هیئت مدیره

اطلاعات اعضای هیئت مدیره
رديف نام و نام خانوادگي نام شركت/سازمان سمت
۱ آقاي دكتر رامين خسروخاور پترو سرویس پارسیان کیش رييس هیئت مدیره
۲ آقاي مهندس محمد علي شفيعي پتروشیمی غدیر نايب رئیس هیئت مدیره
۳ آقای دکتر وحید تقی خانی البرز کوه آریا دبير و عضو اصلی هيئت مديره
۴ خانم مهندس نعیمه اشراقی پدم پارسیان کیش خزانه دار
۵ آقاي دكتر حميدرضا صمدي اورند پیشرو عضو اصلی هیئت مدیره
۶ آقاي مهندس امیرحسین بحرینی پلیمر آریاساسول عضو اصلی هیئت مدیره
۷ آقای دکتر محمد نجفی کیان بسپار عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقای مهندس عادل نژادسلیم پتروشیمی خلیج فارس عضو علی البدل هیئت مدیره
۹ آقای دکتر منصور معظمی سازمان گسترش و نوسازی عضو علی البدل هیئت مدیره
۱۰ آقای دکتر میلاد مهرانپور دانا پلیمر بازرس
۱۱ خانم دکتر شیرین شکوهی پژوهشگاه صنعت نفت بازرس علی البدل