تهران

اعضاء هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره

رديف نام و نام خانوادگي نام شركت سمت
۱ آقاي دكتر رامين خسروخاور پدم پارسیان کیش رييس هیئت مدیره
۲ آقای مهندس شعری مقدم شرکت ملی صنایع پتروشیمی نايب رئیس هیئت مدیره
۳ آقاي دكتر منصور معظمي پتروسازه مبین دبير و عضو اصلی هيئت مديره
۴ آقاي دكتر حميدرضا صمدي اورند پلاستيك خزانه دار
۵ آقای دکتر میلاد مهرانپور دانا پلیمر بازرس اصلی
۶ آقاي مهندس فريبرز حسيني مهسار توسعه بازرس علی البدل
۷ آقای مهندس حسن نداف فراسان عضو اصلی هیئت مدیره
۸ آقاي مهندس سید محمد روحاني پالايش شمال عضو اصلی هیئت مدیره
۹ آقاي مهندس امیرحسین بحرینی پترو سرویس عضو اصلی هیئت مدیره
۱۰ آقای مهندس عادل نژاد سلیم هولدینگ خلیج فارس عضو علی البدل
۱۱ آقاي مهندس محمد علي شفيعي پتروآذرپاد عضو علی البدل