تهران

استراتژی و چشم انداز

استراتژی و چشم انداز

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

نیاز به یک تشکل صنفی منسجم و مقتدر با توجه به گسترش عملکرد این رشته از سال‌ها قبل احساس می‌شد. انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی ایران در اجرای ماده 131 قانون کار و آيين نامه‌ انجمن‌های صنفی و کانون‌های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مهندسین این حوزه که خود متضمن حفظ منافع جامعه است، تشکیل شده است. هیات موسس انجمن از سال 1385 با حضور تعدادی از پیشکسوتان و دست اندرکاران شکل گرفت و در نهایت انجمن در اسفند ماه سال 1387 به شماره ثبت 12300 مندرج در روزنامه رسمی کشور اعلام موجودیت نمود.

انجمن در راستای اهداف خود دارای 5 کميته تخصصی به شرح زیر می‌باشد:
1- کمیته صنعت (ارائه مشاوره، ارتقاي مهارت كاركنان، انتقال فناوري در صنعت مهندسي پليمر و شيمي)
2- کمیته روابط بین‌لملل (همکاری با انجمن‌ها و مراكز علمي و پژوهشي مرتبط و معتبر خارج از کشور)
3- كميته توسعه حرفه‌اي (ایجاد نظام مهندسی پلیمر و شیمی و برنامه‌یزی برای توسعه صنعت مهندسي پليمر و شيمي)
4- کمیته علمی و انتشارات (انتشار كتابهاي تخصصي حوزه مهندسي شيمي و پليمر)
5- کمیته نوآوری (ارتقاء فناوري، انتقال تكنولوژي و نوآوري در فناوري‌هاي مورد استفاده در صنعت مهندسي شيمي و پليمر)

اهداف انجمن

1- ایجاد نظام مهندسی پلیمر و شیمی ایران؛
2- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا؛
3- ارائه نظرات مشورتی به اعضا در قالب ايجاد اتاقهاي فكر؛
4- کوشش در جهت ارتقای مهارت کارکنان شاغل در حوزه مهندسی پلیمر و شیمی؛
5- کمک در جهت ارتقاء تکنولوژیکی صنایع مرتبط؛
6- کوشش در جهت ارتقای بهره‌وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری و تکنولوژی در سطح صنعت مهندسي پلیمر و شیمی؛
7- تهیه بانک اطلاعات صنعت پلیمر و شیمی کشور به منظور بررسی و شناخت مشکلات و ارائه‌ی راه حل؛
8- برنامه‌یزی برای تامین نیازهای آموزشی و توسعه و گسترش فعالیت‌های مرتبط با بخش پلیمر و شیمی؛
9- ایجاد ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی؛
10- همکاری و برقراری تفاهم‌نامه با انجمن‌های مرتبط و معتبر خارج از کشور؛
11- ایجاد ارتباط مابین مراکز صنعتی و سازمانهای دولتی به منظور بیان پیشنهادات و نظرات و درخواستهای خود؛
12- ایجاد هم اندیشی‌ها و میزگردهای مرتبط با صنعت مهندسی شیمی و پلیمر.